Η συνεχής ανάπτυξη της εταιρείας μας δημιουργεί την ανάγκη νέων θέσεων εργασίας.
Αν πιστεύετε ότι μπορούμε να συνεργαστούμε στείλτε το βιογραφικό σας στο info@firtech.gr.

Θέσεις εργασίας:
  • Πωλητής ιατροτεχνολογικών προϊόντων
  • Απαραίτητη η προϋπηρεσία στο αντικείμενο
  • Δελεαστικό πακέτο αποδοχών
  • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

  • Χειρίστης CNC κατά προτίμηση Laser
  • Απαραίτητη η προϋπηρεσία
  • Ικανοποιητικές αποδοχές